Op 19 september 2005 zijn er twee berichten opgestuurd naar 4040 en Toerisme Vlaanderen, ook Natuurpunt en Jean-Marie De Decker heeft deze mogen ontvangen.

                Kort bericht.

                Langer bericht.

 

De volgende tekst werd op 27 september 2005 overgemaakt aan: VTM, Focus TV, Persinfo, IPS Vlaanderen, Media Nieuwsdienst, Belga, De Morgen, De Standaard, De Tijd, Gazet Van Antwerpen, Belang Van Limburg, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Le Métro, Westtoer, Kabinet van minister Van Mechelen, Kabinet van minister Bourgeois, Kabinet van minister Leterme, De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Ruimtelijke ordening West Vlaanderen.

                             Help!

 

Deze brief werd opgestuurd naar het gemeentebestuur en de burgemeester van De Haan op 28 september 2005.

                             Brief gemeentebestuur De Haan.

 

Op 1 oktober 2005 stuurde Anita De Bleser op eigen initiatief deze brief naar Dhr. Wilfried Vandaele, raadslid van de provincie West Vlaanderen. Ook de burgemeester van De Haan heeft een soortgelijke brief ontvangen van haar waarop hij niet heeft geantwoord.

                Brief van Anita De Bleser aan Dhr. Wilfried Vandaele.

 

Dit is de E-mail die op 2 oktober 2005 overgemaakt werd aan Dhr. Wilfried Vandaele, na een telefonisch onderhoud te hebben gehad met hem.

                             E-mail aan Dhr. Wilfried Vandaele.

 

Deze uitnodigende E-mail werd op 2 oktober 2005 verstuurd naar Dhr. Patrick Van Gheluwe, ook provincieraadslid van West Vlaanderen.

                             Uitnodiging aan Dhr. Patrick Van Gheluwe.

 

Ook op 5 oktober 2005 werd er een E-mail gestuurd naar Dhr. Wilfried Vandaele over een mogelijke bouwaanvraag.

                E-mail aan Dhr. Wilfried Vandaele.

 

Nogmaals werd er een kreet om hulp naar de media en de overheid gestuurd op 05 oktober 2005.

                Hulpkreet naar de Media & Overheid.

 

De zussen Marcelle en Jeanine JEAN, huurders van camping Mercatorpark, stuurden op eigen initiatief  een brief naar minister Bourgeois op 10 oktober 2005.

   Brief  van gezusters JEAN naar minister Bourgeois.

 

Op 10 oktober werd deze brief verstuurd naar de ministers Leterme, Bourgeois en Van Mechelen evenals de gouverneur van West vlaanderen.

                Brief over de bouwaanvraag van Neptunuslaan 4 naar de betrokken ministers en de provinciegouverneur.

 

Eén van de verschillende initiatieven van André Geens zijn deze twee brieven, gericht aan minister Bourgeois en aan het gemeentebestuur van De Haan, verstuurd op 12 oktober 2005.

                Brief van André Geens aan minister Bourgeois.

                Brief van André Geens aan het gemeentebestuur van De Haan.

 

André Geens stuurde op 13 oktober 2005 nog een brief en ditmaal aan minister Leterme.

                Brief van André Geens aan minister Leterme.

 

Diane Vandersmissen stuurde op 18 oktober 2005 een aangetekend schrijven naar Minister Bourgeois.

                Aangetekend schrijven van Diane Vandersmissen aan minister Bourgeois.

 

Op 21 oktober 2005 stuurde Diane Vandersmissen nogmaals een brief, ditmaal aan het gemeentebestuur van De Haan.

                Brief van Diane Vandersmissen aan het gemeentebestuur van De Haan.

 

'Red Mercatorpark' heeft op 7 en 10 september 2006, 2 e-mails gestuurd naar het gemeentebestuur van De Haan met de vraag of het bouwdossier van Mercatorpark versneld behandeld kon worden, dit om onnodige ongemakken te vermijden.

                Brief van 'Red Mercatorpark' aan het gemeentebestuur van De Haan op 7/09/2006.

                Brief van 'Red Mercatorpark' aan het gemeentebestuur van De Haan op 10/09/2006.

 

Indien u de bestanden niet kunt openen dient u Adobe Acrobat Reader te installeren.